• laksa-photo
 • Izmaksas

  Izmaksas ir atkarīgas no lietas sarežģītības, apjoma, faktiskajiem apstākļiem, tiesiskās situācijas, ka arī no prasības summas.

  Izmaksas veidojas, ievērojot šādus principus:

  • sākotnējā konsultācija,
  • iepazīšanās ar lietas materiāliem,
  • vienošanās ar klientu par stundas tarifa likmi.

  Sākotnējās konsultācijas izmaksas atkarīgas no patērētā laika, tomēr par sākotnējo konsultāciju ir jārēķinās ar izmaksām no 15 līdz 50 euro. Ja pēc sākotnējās konsultācijas vēlaties, lai iepazīstos ar lietas materiāliem, tad izmaksas par sākotnējo konsultāciju ieskaitāmas izmaksās par iepazīšanos ar lietas materiāliem.
  Iepazīšanās ar lietas materiāliem atkarīgas no patērētā stundu skaita, kas stundā sastāda robežās no 25 euro līdz 70 euro.
  Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem ar klientu tiek izrunāti tiesvedības riski un taktika. Ja klients piekrīt advokāta izvēlētai taktikai vai aizstāvībai, tad puses vienojas par stundas tarifa likmi, noslēdzot rakstveida vienošanos.
  Šāda sistēma ir pārredzama un novērš pārpratumus nākotnē. Ja tiesvedība beidzas veiksmīgi, tad daļu tiesāšanās izdevumus, t.sk. izdevumus par advokāta sniegto juridisko palīdzību klientam atlīdzina zaudējušā puse. Dažreiz jārēķinās ar papildu izmaksām, kas saistītas ar ekspertīzes izdevumiem, izdevumiem, kas saistīti ar pierādījumu iegūšanu u.c. Ja Jums ir ierobežoti finanšu resursi, piemēram, tāpēc, ka Jūs esat maznodrošināts vai trūcīgs, Jums ir tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Ja pēkšņi esat nonācis situācijā un tādā materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību, ir iespējams izskatīt jautājumu par juridiskās palīdzības sniegšanu, lai nodrošinātu taisnīgumu.