• laksa-photo
 • Darba tiesiskās attiecības

  Sniedzu juridisko palīdzību vissarežģītākajos darba tiesību jautājumos gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Desmit gadu laikā ir gūta ievērojama pieredze darba tiesisko attiecību dibināšanā, grozīšanā un izbeigšanā, kā arī dažādu iekšējo dokumentu izstrādē. Vairāk nekā divus gadus esmu strādājusi Valsts darba inspekcijā, gūstot vērtīgu pieredzi problemātisku jautājumu risināšanā no valsts pārvaldes puses. Ņemot vērā manu nozīmīgo pieredzi darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību jautājumos, spēju aplūkot situācijas no darbinieku veselības un drošības aspekta.

  Pieredze
  Darba līgumu un citu saistīto dokumentu sagatavošana virknei klientu.

  Ar darba tiesisko attiecību saistītu jautājumu sakārtošana uzņēmuma reorganizācijas (apvienošanās, nodalīšanas) un uzņēmumu iegādes darījumu ietvaros.

  Veiksmīgi pārstāvēts darba devējs tiesvedībā darbinieka prasībā par atjaunošanu darbā (Darba likuma 101. panta pirmās daļas 2.punkts) (Tiesvedība pirmās instances tiesā 2018. gads).

  Veiksmīgi pārstāvēts darba devējs tiesvedībā darbinieka prasībā par atjaunošanu darbā (Darba likuma 101. panta pirmās daļas 4. punkts) (Tiesvedība visās instances tiesās 2014 – 2015. gads).

  Veiksmīgi pārstāvēta kooperatīvā sabiedrība tiesvedībā par darba samaksas piedziņu un atlaišanas pabalsta piedziņu (Tiesvedība I instancē 2014. gadā).

  Palīdzība tiesvedībā par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu atkarībā no invaliditātes (Tiesvedība visās instances tiesās 2009 – 2013.gads).