• laksa-photo
 • Darba aizsardzība

  Astoņu gadu laikā, kā sertificēta kompetentā speciāliste darba aizsardzībā, esmu novērtējusi darba vides riskus vairāk nekā 30 uzņēmumos dažādās nozarēs, līdz ar to man ir padziļinātas zināšanas darba aizsardzības jomā un šajā jomā spēju sniegt kvalitatīvu juridisko palīdzību. Vairāk nekā divus gadus esmu strādājusi Valsts darba inspekcijā, gūstot vērtīgu pieredzi problemātisku jautājumu risināšanā no valsts pārvaldes puses. Ņemot vērā manu nozīmīgo pieredzi darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību jautājumos, spēju aplūkot situācijas no darbinieku veselības un drošības aspekta.

  Pieredze
  Atcelts administratīvais sods komersantam par to, ka komersants sniedza darba aizsardzības pakalpojumus neatbilstoši darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem (LAPK 41.6 panta otrā daļa) (Tiesvedība divās instances tiesās 2014 – 2015. gads).

  Atcelts administratīvais sods komersantam par to, ka komersants sniedz darba aizsardzības pakalpojumus bez kompetentas institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta (LAPK 41.6 panta pirmā daļa). (Sūdzība apmierināta iestādē 2013. gads).

  Sekmīgi apstrīdēts administratīvais akts, ar kuru Valsts darba inspekcija notikušo nelaimes gadījumu atzina par nelaimes gadījumu darbā. Minētais administratīvais akts tika atcelts un tika atzīts, ka notikušais negadījums darbā nav nelaimes gadījums darbā (Administratīvā akta apstrīdēšana iestādē 2013. gads).

  Sekmīgi apstrīdēts administratīvais akts daļā, ar kuru Valsts darba inspekcija izdeva rīkojumu par to, ka jāņem vērā visi darba vides riska faktori, veicot darba vides riska novērtējumu (LR MK noteikumu Nr.660 15. punkts) (Administratīvā akta apstrīdēšana iestādē 2012. gads).