• laksa-photo
  • Ģimenes tiesības

    Šķiršanās ir visai grūts, sāpīgs un nepatīkams process, tomēr, ja pieņemts lēmums laulību šķirt, tad ir svarīgi saglabāt cieņpilnas savstarpējās attiecības arī pēc šķiršanās, tādējādi vislabākais risinājums – šķirt laulību pie notāra, savstarpēji vienojoties.

    Pieredze
    Juridiskā palīdzība, sagatavojot rakstveida vienošanos par nepilngadīgu bērnu, aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērnu uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali, t.sk. saistību sakārtošana (2016. gada nogale).