• laksa-photo
 • Krimināltiesības

  Krimināllietas nav mana specializācija, tomēr, ja Jums nepieciešama aizstāvība ar darba aizsardzību saistītos jautājumos, tad noteikti varat vērsties pie manis pēc palīdzības. Man ir augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzībā, astoņu gadu pieredze, veicot darba vides riska novērtēšanu vairāk nekā 30 uzņēmumiem dažādās nozarēs. Es labi pārzinu situāciju no valsts pārvaldes puses, jo vairāk nekā divus gadus strādāju Valsts darba inspekcijā. Tāpat palīdzu cietušajiem kriminālprocesā, sagatavojot kompensācijas pieteikumu un nepieciešamības gadījumā nodrošinu cietušā pārstāvību tiesā.

  Pieredze

  Aizstāvības nodrošināšana pirmstiesas procesā saistībā ar noziedzīgu nodarījumu pēc Krimināllikuma 197. panta. Likumīgā spēkā stājies lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, jo aizstāvamā darbībās nav saskatāma noziedzīga nodarījuma sastāva.

  Lietas būtība

  2014.gada 3.novembrī notika nelaimes gadījums darbā, kurā ar biogāzi saindējās trīs darbinieki, no kuriem divi gāja bojā. Valsts darba inspekcija, izmeklējot nelaimes gadījumu, konstatēja, ka tas ir saistīts ar nepilnībām darba aizsardzībā. Galvenie šī nelaimes gadījuma cēloņi Valsts darba inspekcijas ieskatā bija darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām neatbilstoša darba vides iekšējā uzraudzība, nodarbināto nepietiekama informētība par cilvēka veselības un dzīvības reālo apdraudējumu, saskaroties ar biogāzi slēgtā telpā, kā arī nodarbināto nenodrošināšana ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem.

  Par notikušo nelaimes gadījumu tika uzsākts kriminālprocess. 2016. gada 26.oktobrī Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļa pieņēma lēmumu trīs personas – darba devēja amatpersonu, darba aizsardzības speciālistu un kompetentās institūcijas* amatpersonu, kura vadītā institūcija veica darba vides riska novērtējumu, atzīst par aizdomās turētajiem, savukārt pēc četrām dienām t.i. 2016. gada 1.novembrī minētās personas tika sauktas pie kriminālatbildības.

  Aizstāvību pirmstiesas procesā nodrošināju kompetentās institūcijas* amatpersonai. Apsūdzības pamatā bija Valsts darba inspekcijas konstatētie secinājumi, proti, kompetentas institūcijā sastādītajā dokumentā, izvērtējot darba vides riskus, neiekļāva norādījumus, ka strādājot noslēgtās telpās, piemēram, biogāzes ražotnes fermentera iekšpusē, un situācijās, kad nav nodrošināta pietiekoša gaisa apmaiņa vai nav iespējama skābekļa līmeņa kontrole gaisā, obligāti lietojams tikai izolācijas elpošanas aparāts ar autonomu gaisa padevi.

  Kompetentās institūcijas* amatpersonai apsūdzētā statuss bija 2,5 gadus. Šajā laika posmā pirmo lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu prokurors pieņēma 2017. gada 25. maijā. Pēc cietušo sūdzības amatā augstāks prokurors atcēla lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu un atjaunoja kriminālvajāšanu. 2018. gada 5.novembrī tika pieņemts otrs lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. Pēc cietušo sūdzības amatā augstāks prokurors atcēla lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu un atjaunoja kriminālvajāšanu. Un visbeidzot 2019. gada 11. aprīlī tika pieņemts trešais lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. Neskatoties uz cietušā sūdzībām, lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu stājās spēkā 2019. gada 10.jūlijā, jo kompetentās institūcijas* amatpersonas darbībās nav Krimināllikuma 197. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāva.

  Neskatoties Valsts darba inspekcijas secinājumiem, proti, ka nelaimes gadījums darbā saistīts ar nepilnībām darba aizsardzībā, amatpersonu darbībās nebija noziedzīga nodarījuma sastāva, tādējādi nebija pamata saukt personas pie kriminālatbildības.

  (Pirmstiesas process, 2016. gads – 2019.gads).

  *Darba aizsardzības likuma 1. panta 10.punkts – kompetenta institūcija — institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.


  Juridiskā palīdzība cietušajam pirmstiesas procesā un tiesas procesā saistībā ar noziedzīga nodarījuma radīta kaitējuma atlīdzināšanu (Krimināllikuma 125. panta pirmā daļa – smagi miesas bojājumi). Likumīgā spēkā stājies pirmās instances spriedums ar kuru noteikta cietušajam atlīdzība par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām 3000 euro apmērā, mantiskā zaudējuma apmērs 1253,96 euro apmērā par ārstēšanas izdevumiem un par zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā (Krimināllietas Nr.11151076417, pirmstiesas process, tiesvedība, 2017. gads – 2019).

  Lietas būtība

  2017.gada 16. decembra naktī izklaides un atpūtas centra darbinieka spēļu zāles administrators jeb spēļu zāles apsargs tīši nodarīja cietušajam smagus miesas bojājumus, kas pēc sava rakstura atzīstami par dzīvībai bīstamiem.  2019. gada 14.martā Kurzemes rajona tiesa atzina spēļu zāles administratoru par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 125. panta pirmajā daļā. 2019. gada 14. marta spriedums stājies spēkā 2019.gada 26. martā.


  Juridiskā palīdzība cietušajam pirmstiesas procesā un tiesas procesā saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu (Krimināllikuma 260. panta otrā daļa). Likumīgā spēkā stājies pirmās instances spriedums ar kuru noteikta cietušajam atlīdzība par mantiskā  kaitējuma  kompensāciju 1396,98 euro apmērā par ārstēšanas izdevumiem un par zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā. Nemantisko kaitējumu (morālo kaitējumu) un lielāko daļu ārstēšanās izdevumus atlīdzināja apdrošinātājs.

  Lietas būtība:

  2018.gada 8.septembrī trolejbusa vadītāja uz gājēju pārejas uzbrauca nepilngadīgajai personai. Minēto Ceļu satiksmes noteikumu prasību pārkāpumu un uzbraukuma rezultātā tika nodarīts cietušajam smagi miesas bojājumi, kas bīstami dzīvībai (Krimināllieta Nr. 11520066018, pimstiesas process un tiesvedība, 2018. gads – 2019.gads).


  Juridiskā palīdzība cietušajam pirmstiesas procesā un tiesas procesā saistībā ar noziedzīga nodarījuma radīta kaitējuma atlīdzināšanu (Krimināllikuma 130. panta otrā daļa – viegli miesas bojājumi). Likumīgā spēkā stājies pirmās instances spriedums ar kuru noteikta cietušajam atlīdzība par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām 1000 euro apmērā, mantiskā zaudējuma apmērs 192,12 apmērā par ārstēšanas izdevumiem un par zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā (Tiesvedība, 2016. gads)