• laksa-photo
 • Apdrošināšana (OCTA)

  Esmu izpētījusi jautājumu, kas saistīts ar transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Esmu iepazinusies ar lielāko daļu Eiropas Savienības tiesas spriedumu, līdz ar to šajā jautājumā spēju sniegt kvalitatīvu juridisko palīdzību.

  Pieredze

  Juridiskā palīdzība avārijā cietušajam zēnam un viņa mammai saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu par ārstēšanu, kā arī par nodarīto nemantisko kaitējumu, kas saistīts ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā cietušās personas fizisku traumu. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas pamatā bija ceļu satiksmes negadījums, kas notika 2018. gada 8.septembrī. Trolejbusa vadītāja uz gājēju pārejas notrieca nepilngadīgo gājēju kā rezultātā zēns guva smagus miesas bojājumus, kas pēc sava rakstura atzīstami par bīstami dzīvībai. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.340 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” apdrošinātājs izmaksāja zēna mammai apdrošināšanas atlīdzību par nodarīto nemantisko kaitējumu, kas saistīts ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā cietušās personas fizisku traumu 12 814 euro apmērā, savukārt zēna mātei izmaksāja apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar to, ka zēnam tika noteikta invaliditāte 4300 euro apmērā. Tāpat apdrošinātājs atlīdzināja ar ārstēšanu saistītos izdevumus un ārstēšanās izdevumus atlīdzina vēl joprojām t.i. 2022. gadā. Šī lieta ir īpaša ar to, ka apdrošinātājs šo gadījumu ir izvērtējis individuāli un papildus 2021. gadā vēl izmaksāja apdrošināšanas atlīdzību par nodarīto nemantisko kaitējumu, kas saistīts ar sāpēm un garīgām ciešanām saistībā ar papildus operācijām un dzīves kvalitātes pazemināšanos   2743,40 euro apmērā. Kopējā (Juridiskā palīdzība 2018. gadā – 2022.gadā).

  Veiksmīga pārstāvība tiesvedībā par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu saistībā ar nodarīto nemantisko kaitējumu, kas saistīta ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā ar ģimenes zaudēšanu. Prasības pamatā bija traģiskā trolejbusa avārija Aleksandra Čaka ielā, kas notika 2014. gada 26.maijā, kad uz gājēju pārejas nāvējoši sabrauca Prasītāja sievu un meitiņu. 2019. gada 31. janvārī Senāts noteica apdrošināšanas atlīdzības piedziņu 60 000 euro apmērā. Apdrošināšanas sabiedrība kļūdījās, izmaksājot nesamērīgi zemo apdrošināšanas atlīdzību 300 euro apmērā. Tāpat 2015. gada 17. jūlijā Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, kuru mērķis ir nodrošināt cietušo aizsardzību,  sniedza kļūdainu atzinumu.  (Tiesvedība no 2015. gada  – 2019. gadam un Senāta spriedums ir stājies likumīgā spēkā).

  Juridiskā palīdzība avārijā cietušajiem saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu par ārstēšanu, pārejošu darbnespēju, darbspēju zaudējumu, kā arī par nodarīto nemantisko kaitējumu, kas saistīts ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā cietušās personas fizisku traumu. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas pamatā bija ceļu satiksmes negadījums, kas notika 2017. gada 7.maijā ārvalstīs vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta divi Latvijas Republikas pilsoņi. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām 4. panta 1. punkts nosaka, ka piemērojami ir tās valsts tiesību akti, kurā radies kaitējums, tādējādi šajā gadījumā tika piemērotās ārvalsts materiālās tiesību normas. Atbilstoši ārvalsts tiesību normām  vienai personai tika konstatēti nozīmīgi miesas bojājumi, savukārt otrai personai tika konstatēti viegli miesas bojājumi.  Ar atbildīgā apdrošinātāja pārstāvi Latvijā tika panākta vienošanās, ka cietušajai personai, kurai nodarīti nozīmīgi miesas bojājumi ir paredzēta apdrošināšanas atlīdzība par 320 darbnespējas dienām (Incapacity) 16 977,52 euro apmērā,  par sāpēm un garīgām ciešanām (pain and suffering) 28 633,73 euro, par dzīves kvalitātes zaudējumu (lss of Life Quality) 15000 euro, tika arī atlīdzināti ārstēšanās izdevumi 2211,02 euro apmērā, kā arī mantai nodarītais zaudējums 738,56 euro vērtībā. Personai, kurai tika konstatēti viegli miesas bojājumi ar atbildīgā apdrošinātāja pārstāvi Latvijā tika panākta vienošanās, ka tiks atlīdzināta darba nespēja par 18 dienām (Incapacity) 940,68 euro apmērā, kā arī mantai nodarītais zaudējums 346,70 euro apmērā (Juridiskā palīdzība 2017.gadā – 2018. gadā).

  Veiksmīga pārstāvība tiesvedībā par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu saistībā ar nodarīto nemantisko kaitējumu, kas saistīta ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā personas fizisku traumu un invaliditāti. Prasības pamatā bija ceļu satiksmes negadījums, kas notika 2014. gada 19. maijā, kur transportlīdzekļa vadītājs uzbrauca braucošajam velosipēdistam. Velosipēdistam tika konstatēti vidēji miesas bojājumi un noteikta invaliditāte. Pirmās instances spriedums par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu 6732,50 euro par sāpēm un garīgām ciešanām sakarā ar cietušās personas fizisku traumu un invaliditāti, kā arī tika atlīdzināti advokāta izdevumi pilnā apmērā (Tiesvedība 2017. gadā un pirmās instances spriedums stājies likumīgā spēkā).

  Juridiskā palīdzība avārijā cietušajiem saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu par ārstēšanu, pārejošu darbnespēju, darbspēju zaudējumu, kā arī par nodarīto nemantisko kaitējumu, kas saistīts ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā cietušās personas fizisku traumu un invaliditāti. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas pamatā bija ceļu satiksmes negadījums, kas notika 2015. gada 27. martā, kad Lietuvā reģistrētam transportlīdzeklim atāķējās piekabe un sadūrās ar pretim braucošo transportlīdzekli. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta trīs personas, kur vienai personai tika konstatēti smagi miesas bojājumi un noteikta invaliditāte un divām personām tika konstatēti viegli miesas bojājumi. Apdrošināšanas sabiedrība izmaksāja smagi cietušajai personai 13 428 euro par sāpēm un garīgām ciešanām sakarā ar cietušās personas fizisku traumu un invaliditāti, tika arī atlīdzināti ārstēšanās izdevumi 2574,94 euro apmērā un tika atlīdzināts paliekošs darbspēju zaudējums 298,82 euro apmērā. Personām, kurām tika konstatēti viegli miesas bojājumi, apdrošināšanas sabiedrība vienai cietušajai personai izmaksāja par sāpēm un garīgām ciešanām sakarā ar cietušās personas fizisku traumu 2268 euro apmērā, tika atlīdzināti arī ārstēšanās izdevumi 272,71 euro apmērā un tika atlīdzināts mantai nodarītais zaudējums 37,37 euro apmērā, savukārt otrai viegli cietušajai personai apdrošināšanas sabiedrība izmaksāja par sāpēm un garīgām ciešanām sakarā ar cietušās personas fizisku traumu 2160 euro apmērā, tika atlīdzināti ārstēšanās izdevumi 65,45 euro apmērā, tika atlīdzināta pārejoša darbnespēja 122,19 euro apmērā un mantai nodarītais zaudējums 37,37 euro apmērā (Juridiskā palīdzība 2017.gadā).