• laksa-photo
 • Administratīvie pārkāpumi

  Esmu guvusi pieredzi, kas saistīta ar administratīvajiem pārkāpumiem. Galvenokārt pieredze ir izveidojusies saistībā ar sūdzību sagatavošanu par administratīvajiem pārkāpumiem komercdarbībā.

  Pieredze
  Atcelts administratīvais sods komersantam par to, ka komersants sniedz darba aizsardzības pakalpojumus neatbilstoši darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem (LAPK 41.6 panta otrā daļa) (Tiesvedība divās instances tiesās 2014 – 2015. gads).

  Atcelts administratīvais sods komersantam par to, ka komersants sniedz darba aizsardzības pakalpojumus bez kompetentas institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta (LAPK 41.6 panta pirmā daļa) (Sūdzība apmierināta iestādē 2013. gads).

  Atcelts administratīvais sods komersantam par to, ka komersants nodarbina darbiniekus bez rakstveida noslēgta darba līguma (LAPK 41. panta otrā daļa). Lietas pamatā bija fakts, ka darba devējs par nodarbinātajiem darbiniekiem bija paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam un par darbiniekiem maksāja nodokļus (Tiesvedība I instancē 2013. gads).

  Panākta administratīvā soda samazināšana par piecdesmit procentiem saistībā ar komersanta administratīvo pārkāpumu vides aizsardzības jomā (LAPK 84. panta pirmā daļa) (tiesvedība I instancē 2013. gads).