• laksa-photo
 • Ar komercdarbību saistīti jautājumi

  Astoņu gadu laikā esmu ieguvusi ievērojamu pieredzi komercdarbības darījumos, galvenokārt transporta un uzglabāšanas nozarē, ieskaitot korporatīvās tiesības, uzņēmumu iegādi, uzņēmumu reorganizāciju. Mana iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar brīvostas uzņēmumiem, līdz ar to man ir izpratne arī par tiem tiesību aktiem, kas regulē komercdarbību ostās.

  Pieredze

  Pamatkapitāla palielināšana ar mantisko ieguldījumu vairāku miljonu apmērā (2017. gada nogale).

  Juridiskā palīdzība visu uzņēmuma kapitālu daļu pārdošanas īstenošanā vairāku miljonu apmērā, kas ietvēra darījumu restrukturizāciju, ieskaitot darījumu dokumentu sagatavošanu (2015. gads).

  Juridiskā palīdzība uzņēmuma reorganizācijas (pievienošana) īstenošanā, ieskaitot visu dokumentu sagatavošanu (2014. gads).

  Dalība uzņēmuma daļu kapitāla daļu pārdošanas īstenošanā vairāku miljonu apmērā. (2013 – 2014.gads).

  Pamatkapitāla palielināšana ar mantisko ieguldījumu vairāku miljonu apmērā, kas ietvēra darījumu restrukturizāciju, ieskaitot darījumu dokumentu sagatavošanu (2010. gads).