• laksa-photo
 • Valsts pārvalde un administratīvās tiesības

  Esmu ieguvusi pieredzi, pārstāvot komersantus dažādās tiesiskās situācijās attiecībās ar valsts pārvaldi. Ievērojamu pieredzi esmu guvusi, risinot dažādas tiesiskas situācijas ar ostas pārvaldi.

  Pieredze
  Sekmīgi apstrīdēts administratīvais akts par piemēroto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Minētais administratīvais akts tika atcelts un izdots jauns administratīvais akts, nosakot lielāku nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi (Administratīvā akta apstrīdēšana iestādē 2017. gads).

  Veiksmīga sadarbība ar ostas pārvaldi, sakārtojot dažādus juridiska rakstura jautājumus saistībā ar komercdarbību ostā (2016. gads).

  Panākta zaudējumu atlīdzināšana saistībā ar valsts pārvaldes prettiesisku lēmumu. Zaudējumi atlīdzināti ar iestādes lēmumu (2015. gads).

  Sekmīgi apstrīdēts administratīvais akts par notikušo nelaimes gadījumu darbā. Minētais administratīvais akts tika atcelts un tika atzīts, ka notikušais negadījums darbā nav nelaimes gadījums darbā (Administratīvā akta apstrīdēšana iestādē 2013. gads).

  Sekmīgi apstrīdēts administratīvais akts daļā, ar kuru Valsts darba inspekcija izdeva rīkojumu par to, ka jāņem vērā visi darba vides riska faktori, veicot darba vides riska novērtējumu (LR MK noteikumu Nr.660 15. punkts) (Administratīvā akta apstrīdēšana iestādē 2012. gads).